Případové studie z Harvardu v našich kurzech vyjednávání

harvard_case

 

 

 

Podzim barví listy stromů v Nové Anglii. A s barevnými listy případových studií se nyní setkáte i na našich kurzech vyjednávání. Tréninky jsme obohatili o licencované „role plays“ Program on Negotiation at Harvard Law School. Jsme rádi, že se naše profesionální kontakty s nejprestižnějším světovým pracovištěm pro výzkum a trénink vyjednávání prohlubují. Věříme, že Vám, našim klientům, to přinese ještě rychlejší a účinnější rozvoj Vašich vyjednávacích dovedností. Lepší dohody. Lepší vztahy. Vyšší sebejistotu a přesvědčivost. Přijďte „ochutnat“ na náš kurz „Negociace – umění vyjednávat“ v termínu 8.-9.12. 2015.

 

[top]