RECENZE knihy „Bargaining with the Devil“

Mnookin Robert

Bargaining with the Devil

Simon & Schuster, New York 2010

V knize Bargaining with the Devil nabízí Robert Mnookin praktické rady pro řešení nejobtížnějších konfliktů: nevěříte–li svému protějšku, když vás váš vyjednávací partner může poškodit, případně když jej považujete přímo za ztělesněné zlo.

Poskytuje nástroje pro jednání s nejrůznějšími typy obtížných partnerů – v podnikání, politice, rodinném životě. Nabízí kritéria pro rozhodnutí, zda vyjednávat či bojovat. Definuje pasti, kterým bychom se při takových úvahách měli vyhnout. Pasti emocionální, strategické a politické.

Mnookin při svém výkladu využívá celou řadu případových studií (IBM – Fujitsu, Symfonický orchestr města San Francisco, rozvodová a dědická řízení). Analyzuje rovněž rozhodnutí, učiněná při jednáních se zástupci nedemokratických, „ďábelských“ režimů“ (Hitler, Apartheid v Jižní Africe, Sověti a disident Natan Šaranský).

Právě široké portfolio praktických, snadno uchopitelných nástrojů pro rozhodování a řešení konfliktů a pestrá paleta případových studií jsou největší přidanou hodnotou knihy pro profesionály v oblasti vyjednávání.

 

 

[top]