RECENZE knihy „Strategické válečné hry v podnikání“

Gilad Benjamin, PhD.

Strategické válečné hry v podnikání

Management Press, Praha 2010

Autor, „průkopník teorie a praxe konkurenčního zpravodajství“, vede čtenáře k hlavnímu poselství knihy značně klikatou cestou. Navzdory názvu nejde o válečné hry, byť v první části popisuje Hannibalovo vítězství v bitvě u Kann.

První tři části (ze čtyř) stále neodhalují, k čemu vlastně kniha spěje. Tento postup, naprosto žádoucí a očekávaný u detektivek, je u publikace tohoto druhu dosti neobvyklý. (To je samozřejmě subjektivní dojem; možná by důvtipnější čtenář zvolal „přihořívá“ o mnoho stránek dříve.)

Zmíněná klikatá cesta však vůbec není nezajímavá. Pozornost zaslouží např. třetí kapitola, která se týká předvídání strategií konkurentů. Autor odmítá neoklasické teorie tržní rovnováhy, přiklání se k schumpeterovské teorii „tvůrčí destrukce“. Připomíná model čtyř kvadrantů Michaela Portera a poskytuje docela překvapivou perspektivu behaviorální ekonomie a neurověd.

Odpovídá rovněž na otázku, proč i přes takovou kombinaci analytických nástrojů potřebujeme při předvídání strategie konkurentů hraní rolí.

Nabízí čtenáři také podle mne nezaslouženě ostrou kritiku teorie her.

Pak konečně Benjamin Gilad představuje dva základní typy „her“:

  1. hry mapující konkurenční prostředí (landscape games), jejich účelem je formulovat nový plán
  • odpovídají na otázky:
  1. o   Co budou dělat naši konkurenti?
  • o   Jak nad nimi můžeme chytře zvítězit?

 

  1. hry sloužící k testování existujícího plánu (test games)
  • odpovídají na otázky:

o   Jak konkurenti zareagují na naše plány

o   Jak můžeme učinit svůj plán „konkurencevzdorným“?

 

 

Předkládá popis dvou realizovaných her: oživení značky a uvedení nového výrobku.

Zajímavý pohled (po bitvě) přináší kapitola 12, která nese název „Strategická rozcestí“.  Pojednává o tom, jak by hypotetická válečná hra mohla změnit výsledná (chybná) rozhodnutí – pokles sledovanosti ABC/ESPN, firma Quarter Oaks a značka Snapple, tržní podíl Motoroly v segmentu mobilních telefonů.

Celkový dojem?

Navzdory poněkud bombastickému názvu dává kniha praktický návod na to, jak uspořádat a facilitovat workshop, při němž se týmy zamýšlejí nad tržním postavením, „citlivými“ i „slepými“ místy konkurence a vlastní firmy, a pokoušejí se formulovat odpovědi na výše uvedené otázky.

[top]