RECENZE knihy „Beyond Machiavelli, Tools for Coping with Conflict“

Fisher Roger

Beyond Machiavelli, Tools for Coping with Conflict

Penguin Books, New York 1996

Název knihy se odvolává na Machiavelliho Vladaře a klíčovou otázku knihy: „Jakou radu byste dali vladaři?“ Stejně tak i Roger Fischer motivuje čtenáře k úvahám o tom, jak účinně ovlivňovat a přesvědčovat partnery při řešení konfliktů.

Kniha poskytuje:

  • konkrétní návod, jak analyzovat konflikt,
  • sadu analytických nástrojů pro zjištění, proč konflikt nebyl ještě vyřešen, a pro vývoj nových přístupů k řešení,
  • akční plán pro přesvědčivou prezentaci nápadů a návrhů na řešení konfliktů.

Právě analytické nástroje, jako je „současně vnímaná volba druhé strany“ a „očekávaná budoucí volba druhé strany“ jsou největším praktickým přínosem knihy.

Velmi užitečné jsou rovněž četné příklady z prostředí mezinárodních vztahů. Konkrétně se jedná např. o:

  • syrsko-izraelský konflikt
  • Kubánskou krizi
  • konflikt mezi Sikhy a Hindy
  • bombardování Severního Vietnamu
  • Irák
  • řecko-turecký konflikt (Kypr)

Knihu bych doporučil jak vedoucím pracovníkům, tak diplomatům.

[top]