RECENZE knihy „Getting Ready to Negotiate, the „Getting to yes“ workbook“

Fisher Roger, Ertel Danny Getting Ready to Negotiate, the „Getting to yes“ workbook Penguin Books, New York 1995 Getting Ready to Negotiate je příručka, jež doplňuje “klasiku” kooperativního vyjednávání “Getting to Yes” (v češtině “Jak dosáhnout souhlasu”) Ke každému ze sedmi základních prvků strategie kooperativního vyjednávání, tzv. principiálního negociačního přístupu přiřazuje nástroje (formuláře, checklisty), jež.. více informací →

RECENZE knihy „Bargaining with the Devil“

Mnookin Robert Bargaining with the Devil Simon & Schuster, New York 2010 V knize Bargaining with the Devil nabízí Robert Mnookin praktické rady pro řešení nejobtížnějších konfliktů: nevěříte–li svému protějšku, když vás váš vyjednávací partner může poškodit, případně když jej považujete přímo za ztělesněné zlo. Poskytuje nástroje pro jednání s nejrůznějšími typy obtížných partnerů – v podnikání,.. více informací →

RECENZE knihy „Beyond Machiavelli, Tools for Coping with Conflict“

Fisher Roger Beyond Machiavelli, Tools for Coping with Conflict Penguin Books, New York 1996 Název knihy se odvolává na Machiavelliho Vladaře a klíčovou otázku knihy: „Jakou radu byste dali vladaři?“ Stejně tak i Roger Fischer motivuje čtenáře k úvahám o tom, jak účinně ovlivňovat a přesvědčovat partnery při řešení konfliktů. Kniha poskytuje: konkrétní návod, jak analyzovat.. více informací →

RECENZE knihy „Strategické válečné hry v podnikání“

Gilad Benjamin, PhD. Strategické válečné hry v podnikání Management Press, Praha 2010 Autor, „průkopník teorie a praxe konkurenčního zpravodajství“, vede čtenáře k hlavnímu poselství knihy značně klikatou cestou. Navzdory názvu nejde o válečné hry, byť v první části popisuje Hannibalovo vítězství v bitvě u Kann. První tři části (ze čtyř) stále neodhalují, k čemu vlastně kniha spěje. Tento postup,.. více informací →